Děláme enterprise development a baví nás to

a s Dijkstrovým výrokem o OOP nesouhlasíme

Microservices

Zabýváme se převážně vývojem backendu v .NET Core. který stavíme jako microservices. Tento architektonický přístup nám umožňuje fungovat relativně nezávisle na ostatních týmech. Microservices jsou snadněji udržovatelné a škálovatelné než klasické monolity.

Domain Driven Design

Microservices stavíme v souladu s principy Domain Driven Designu, který rozšiřuje principy objektově orientovaného programování. Striktně oddělujeme jednotlivé vrstvy kódu a dbáme na perfektní objektový a databázový model. Tento přístup umožňuje kód snadněji pochopit a dále rozšiřovat.

DevOps

Náš kód je pokrytý unit a integračními testy. Při commitu feature větve do GITu je spuštěna CI pipeline, která kód zkompiluje a spustí testy. Dále kód prochází code review procesem našich architektů. Po zamergování do hlavních větví je kód automaticky nasazován do AKS (Kubernetes).